VZDRŽLJIVOSTNI POHOD PO ROŠKI PEŠPOTI

PRAVNA OBVESTILA

Pravila varstva zasebnosti in uporabe piškotkov
Turistično športnega društva PO MEDVEDOVIH STOPINJAH

VELJAVNOST, SPREJEM IN UPORABA POLITIKE VARSTVA ZASEBNOSTI IN PIŠKOTKOV

 1. ČLEN

Ta Pravila varstva zasebnosti in uporabe piškotkov velja za vsakoletni BRBL vzdržljivostni pohod PO MEDVEDOVIH STOPINJAH (v nadaljevanju “pohod”).

Pravila varstva zasebnosti in uporabe piškotkov velja za vsakogar, ki skladno s Splošnimi pogoji pohoda obišče spletno mesto https://pomedvedovihstopinjah.si in se šteje za uporabnika ter za celotno spletno mesto, vključno z njegovimi podstranmi.

Uporabnik je vsaka fizična oseba, ki uporablja oziroma obišče spletno mesto (v nadaljevanju: uporabnik). Z uporabo spletnega mesta uporabnik potrjuje, da se strinja s temi Pravili varstva zasebnosti in uporabe piškotkov.

Udeleženec – posameznik je vsaka fizična oseba, ki se na podlagi Splošnih pogojev pohoda prijavi na pohod.

Ponudnik – organizator si pridružuje pravico, da kadarkoli in brez vnaprejšnjega obvestila spremeni katerokoli določbo teh Pravil varstva zasebnosti in uporabe piškotkov. Uporabnik se z nadaljnjo uporabo spletnega mesta strinja s spremembami.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

2. ČLEN

Z osebnimi podatki, zbranimi na tem spletnem mestu, upravlja Turistično športno društvo PO MEDVEDOVIH STOPINJAH, Rožna ulica 39, 1330 Kočevje (v nadaljevanju organizator ali TŠD). Vsi podatki, zbrani na spletnem mestu, se obravnavajo v skladu s temi Pravili varstva zasebnosti in uporabe piškotkov, ki je javno dostopna na spletnem mestu in velja od 26.11.2019

Organizator osebne podatke, s katerimi se seznani za uresničevanje razmerja med udeleženci in organizatorjem ali v zvezi z njim, varuje skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

NAMEN ZBIRANJA OSEBNIH PODATKOV IN VRSTE OSEBNIH PODATKOV

3. ČLEN

Organizator zbira in obdeluje osebne podatke udeležencev pohoda, z namenom njihove prijave na BRBL vzdržljivostni pohod PO MEDVEDOVIH STOPINJAH (krajše “pohod). Z oddajo prijave udeleženec pohoda sprejema Splošne pogoje 7. BRBL vzdržljivostnega pohoda “PO MEDVEDOVIH STOPINJAH 2021”, ki so podlaga za zbiranje in obdelavo osebnih podatkov, ki se šteje kot pogodbeni odnos.

4. ČLEN

Spletno mesto preko prijavnega obrazca na podlagi pogodbenega odnosa zbira naslednje osebne podatke udeležencev, ki so potrebni za izvedbo pohoda:

 • ime in priimek;
 • spol
 • elektronski naslov
 • naslov, kraj, poštno številko
 • mobilni telefon
 • datum rojstva
 • malica
 • velikost majice in nogavic.

Organizator bo prijavljene udeležencev obveščal o vsem v zvezi s pripravami in izvedbo pohoda po elektronski pošti ali mobilnem telefonu. Organizator bo imena in priimek udeležencev objavil na svoji spletni strani po zaključku pohoda.

5. ČLEN

Organizator ne zbira številk in drugih podatkov, ki se nanašajo na kreditne kartice in jih udeleženec (kupec) posreduje preko spletnega mesta. Te podatke zbirajo izključno ponudniki plačevanja s kreditnimi karticami.

6. ČLEN

Organizator obvešča vse udeležence pohoda, spremljevalce in druge, da je pohod javna prireditev, kjer bodo bodisi drugi udeleženci, bodisi organizator izvajali fotografiranje oziroma snemanje (avdio in/ali video) in bodo takšni posnetki lahko objavljeni na spletnih mestih, na družbenih omrežjih in v medijih organizatorja ali udeležencev.

V primeru, da udeleženec ne želi biti upodobljen na fotografijah ali posnetkih, naj na to jasno opozori, v kolikor je to mogoče v danem trenutku.

UPRAVLJANJE Z OSEBNIMI PODATKI, TRAJANJE HRAMBE PODATKOV IN NJIHOVA POGODBENA OBDELAVA

6. ČLEN

Podatki se shranjujejo v bazi v skladu z varnostno politiko organizatorja tekom trajanja razmerja med udeležencem in organizatorjem in še 5 let od izpolnitve pogodbenih obveznosti obeh strank.

Računi se hranijo še 10 let po poteku leta, na katerega se račun nanaša v skladu z zakonom, ki ureja davčno področje.

7. ČLEN

Posameznik lahko kadarkoli pisno zahteva vpogled, popravek, omejitev obdelave, izbris ali prenos osebnih podatkov ali poda ugovor, in sicer tako, da obvesti organizatorja pisno po pošti na naslov Turistično športno društvo PO MEDVEDOVIH STOPINJAH, Rožna ulica 39, 1330 Kočevje, ali preko elektronske pošte info@poms.si. Na navedeni naslov lahko posameznik poda tudi pritožbo v zvezi z obdelavo njegovih osebnih podatkov. Organizator o zahtevi za izbris odloči v roku 8 delovnih dni in o tem obvesti posameznika.

Posameznik poda zahtevo za izbris svojih podatkov za prejemanje obvestil tako, da v prejetih elektronskih novicah klikne na povezavo za odjavo iz seznama prejemnikov sporočil ali pošlje zahtevo za izbris na naslov elektronske pošte info@poms.si.

Posameznik pa lahko pritožbo glede obdelave njegovih osebnih podatkov poda tudi neposredno pristojnemu nadzornemu organu, tj. Informacijskemu pooblaščencu Republike Slovenije.

8. ČLEN

Organizator zbranih osebnih podatkov ne posreduje tretjim osebam ali v tretje države.

ZAVAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

9. ČLEN

V primeru kršitev varstva osebnih podatkov bo Turistično športno društvo PO MEDVEDOVIH STOPNJAH nemudoma izvedlo vse notranje in zunanje ukrepe (tehnične, organizacijske) za zaščito pravic in interesov posameznika, vsakega od prizadetih bo o tem obvestil, prav tako bo s tem seznanil pristojni nadzorni organ v Republiki Sloveniji.

10. ČLEN

Varovanje podatkov zagotavlja organizator. Organizator podatkov ne bo predal tretjim osebam in jih bo varoval v skladu s svojo varnostno politiko. Uporabnik bo v bazo vključen šele po potrditvi s klikom na potrditveno povezavo v elektronskem sporočilu, ki bo poslano na njegov elektronski naslov.

Vsako elektronsko sporočilo, ki ga bo uporabnik prejel v sklopu elektronskega obveščanja (newsletter) s strani urednikov spletnega mesta pomedvedovihstopinjah.si, bo vsebovalo povezavo za odjavo iz seznama prejemnikov sporočil.

Varovanje osebnih podatkov se izvaja skladno s 1. odstavkom 25. člena ZVOP-1. Osebni podatki so zavarovani v okviru pravnih, organizacijskih in ustreznih logično-tehničnih postopkov in ukrepov za preprečitev slučajno ali namerno nepooblaščeno uničevanje podatkov, njihovih sprememb ali izgub ter nepooblaščene obdelave teh podatkov tako, da se:

 • varujejo prostori, oprema in sistemsko programska oprema, vključno z vhodno-izhodnimi enotami;
 • varuje aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki;
 • preprečuje nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih sredstvih in omrežjih;
 • zagotavlja učinkovit način blokiranja, uničenja, izbrisa ali anonimiziranja osebnih podatkov;
 • omogoča poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni in vneseni v zbirko podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje za katero se posamezni podatki shranjujejo.

UPORABA PIŠKOTKOV

11. ČLEN

Piškotki so majhne datoteke z besedilom, ki jih spletne strani uporabljajo zato, da so izkušnje uporabnikov bolj učinkovite.

Po zakonu lahko piškotke na vaši napravi shranjujemo v primeru, ko so nujno potrebni za delovanje strani. Za vse druge vrste piškotkov potrebujemo vaše dovoljenje.

KONČNE DOLOČBE

12. ČLEN

Ta pravila varstva zasebnosti in uporabe piškotkov veljajo od 26.11.2019 dalje.

Kočevje, 26. november 2019